• Moesj

Nieuws over zomer 2013

Op de stuurgroepvergadering werden al enkele dingen voorgelegd. Zo zal deze zomer het speelplein al een half uurtje vroeger (om 7u30 al!) open gaan en komt er ook een speciaal kleuterlokaal!