#Downloads

Voor de ouders

Lees dit zeker voordat

je jouw kind inschrijft

voor een speelpleinweek!

Risicogroepen

Coronamaatregelen

De Speelplaneet vzw

Medicatie Attest

Iedereen krijgt dit jaar automatisch

een fiscaal attest toegestuurd!

Aanvraag
Fiscaal Attest

Kinderopvang

 

Extra informatie

Privacyverklaring

Statuut van de

Speelplaneet-vrijwilliger

Visietekst van

De Speelplaneet vzw