top of page

#AlgemeneVoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP DE SPEELPLANEET VZW (Vrijgesteld van BTW)

1. Algemeen:
  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen De Speelplaneet vzw, hierna aangeduid als "De Speelplaneet," en de consument, hierna aangeduid als "de Klant," met betrekking tot de producten en diensten aangeboden in de webshop van De Speelplaneet vzw.

2. Aanbiedingen en Bestellingen:
  a. Alle aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
  b. De Speelplaneet behoudt zich het recht voor om de prijzen en specificaties van producten op de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst en deze door De Speelplaneet wordt bevestigd.

3. Betaling:
  a. Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn vrijgesteld van btw.
  b. Betaling kan geschieden via de beschikbare betaalmethoden op de website.
  c. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

4. Levering:
  a. De Speelplaneet streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn op de website.
  b. De Speelplaneet is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar controle liggen.
  c. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste leveringsinformatie.

5. Retourneren en Ruilen:
  a. De Klant heeft het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden.
  b. Geretourneerde producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te zijn.
  c. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

6. Garantie:
  a. De Speelplaneet staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Eventuele gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking te worden gemeld.
  b. De garantie is beperkt tot de fabrieksgarantie van de betreffende producten.

7. Aansprakelijkheid:
  a. De Speelplaneet is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
  b. De aansprakelijkheid van De Speelplaneet is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.

8. Intellectuele Eigendom:
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de aangeboden producten blijven eigendom van De Speelplaneet.

9. Overmacht:
  a. In geval van overmacht heeft De Speelplaneet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen:
  a. Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
  b. Geschillen tussen De Speelplaneet en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van De Speelplaneet.

Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van De Speelplaneet verklaart de Klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

bottom of page