top of page
 • Foto van schrijverMoesj

Maatregelen gekend!

Hey speelbeesten!


We hebben reeds een bewogen periode achter de rug. Maar we hebben goed nieuws! WIJ GAAN SPELEN!


De maatregelen, die de overheid had genomen met het doel om het coronavirus in te perken, worden stelselmatig afgebouwd. Hierdoor is het mogelijk om onze speelpleinwerking tijdens de zomervakantie door te laten gaan. Jeeeeej! 😊


Maar het zal geen zomer zijn zoals anders. We zullen rekening moeten houden met maatregelen om mogelijke besmettingen te voorkomen. Spelen staat nog altijd centraal en we zullen er alles aan doen om jouw kind een onvergetelijke zomer te laten beleven, net zoals elk ander jaar.


We hebben enkele nieuwe regels die je moet naleven. We benadrukken graag dat deze beslissingen er gekomen zijn voor de veiligheid van de kinderen, van ons en van jou! Ze zijn bovendien enkel van toepassing tijdens de zomervakantie van 2020.


We vragen je om deze strikt na te leven, in het belang van de gezondheid van onze kinderen en animatoren! Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de speelpleinzomer gegarandeerd blijft.


1. Organisatie (Hoe en met wie spelen we tijdens de zomer van 2020?)

 • We werken met een contactbubbel van 50 personen per week. Deze contactbubbel bestaat per week uit dezelfde 44 kinderen en 6 animatoren. De kinderen zullen in dezelfde week spelen met dezelfde vrienden en dezelfde animatoren.

 • We moeten snoeien in de leeftijd van de kinderen. Enkel kinderen van 4-12 jaar (geboortejaar 2008-2016) mogen deelnemen aan onze speelpleinwerking.

 • Ouders van kinderen die tot de risicogroep horen, moeten in samenspraak met de huisarts zelf beslissen of hun kinderen naar het speelplein mogen komen of niet. Je kan de lijst met risicogroepen op onze website terugvinden!.

 • Kinderen die ziek zijn of waren in de voorbije 5 dagen, kunnen niet deelnemen aan onze speelpleinwerking.

 • We spelen een hele dag. Van ’s morgens tot ’s avonds, minstens van 9u30 tot en met 16u30. Er is geen mogelijkheid om uw kind een halve dag te laten komen (vergeet dus niet een lunchpakket mee te nemen!). De openingsuren zijn als volgt; Vooropvang 07u30-09u00 Ochtendpoort 09u00-09u30 Avondpoort 16u30-17u00 Naopvang 17u00-18u00

 • Onze Zotte Activiteiten zullen dit jaar ingeperkt worden waarbij we zo veel mogelijk vermijden om het speelplein te verlaten.

 • Onze jaarlijkse zomeruitstap zal dit jaar helaas niet doorgaan.

2. Hoe schrijf je je in? Let op! Alleen kinderen die op voorhand ingeschreven zijn spelen mee.

!Inschrijvingen starten binnenkort! Startdatum zal op de website en sociale media worden aangekondigd!

 • Men moet elk kind vooraf inschrijven. Dit gebeurt via de website. Indien men niet beschikt over een internetverbinding, kan men ons altijd contacteren waarna we samen een oplossing bedenken. Men kan geen kinderen inschrijven via mail of telefoon! We kunnen u helpen, maar inschrijven per computer moet u zelf doen.

 • Wij sluiten de inschrijvingen van een speelpleinweek af op zaterdag 12 uur voor het begin van de week waarin uw kind komt spelen. Bijvoorbeeld: komt uw kind spelen in de week van 13 juli; dan sluiten wij de inschrijvingen af op 11 juli om 12 uur ‘s middags.

 • Na het inschrijven van uw kind(eren), ontvang je per kind een ticket. Hierop staat een QR-code. Dit moet je elke dag tonen aan de inkom van het speelplein. Men kan kiezen om deze ticket(s) af te drukken of op de smartphone te tonen. Mensen die gebruik maken van onze busdienst, zullen de bevestiging moeten afdrukken en meegeven met hun kinderen zodat zij dit kunnen tonen aan de inkom. Kinderen moeten ook steeds het ticket tonen aan de animator(en) op de bus indien zij dit vragen ter controle.

 • We rijden ook dit jaar gratis met de bus. Bij de inschrijvingen moet aangeduid worden of jouw kind de bus neemt naar De Speelplaneet.

3. Betalen

 • Bij de inschrijving betaal je voor een volledige week (€25). Kinderen zijn niet verplicht om heel de week te komen maar het wordt ten stelligste aangeraden om geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Ook al komt jouw kind maar enkele dagen, de prijs is niet onderhandelbaar. Je betaalt digitaal (via creditkaart, bancontact of online overschrijving).

 • Voor- en naopvang dient men op het speelplein aan de inkom cash te betalen. Zorg er alstublieft voor dat je gepast kunt betalen om het uitwisselen van geld tot een minimum te beperken. Hierbij zullen hygiënische maatregelen genomen worden voor onze (hoofd)animator aan de kassa. Het tarief is ongewijzigd en bedraagt €0,50 per begonnen half uur.

 • Ouders krijgen deze zomer automatisch een fiscaal attest toegestuurd via mail. Men kan, zoals elk jaar, ook mutualiteitspapieren met klevertje binnenbrengen op het speelplein. Wij vullen dit in waarna we je dit terugbezorgen!

4. Gedragscode ouders

Ook voor ouders moeten we streng zijn en een aantal regels opstellen die gevolgd moeten worden.

 • Ouders dienen voor de ingang te wachten met respect voor Social Distancing (men kan de signalisatie, die door ons zal worden aangebracht, volgen).

 • Ouders dienen een eigen mondmasker aan te hebben bij de inkom. Er is telkens maximum 1 ouder in de inkom toegelaten.

 • Onder geen enkele voorwaarde mag een ouder voorbij de inkom komen. Het speelplein is enkel toegankelijk voor animatoren en kinderen.

5. Nieuw voor de kinderen

 • Kinderen wassen hun handen (met water en zeep voor minstens 40 seconden, tenzij anders vermeld) op afgesproken tijdstippen; o bij aankomst en vertrek op het speelplein. Er zal aan de inkom alcoholgel voorzien worden. o voor en na elk WC-bezoek. o voor en na het middageten. o voor en na het vieruurtje.

 • Kinderen mogen de keuken in de Toverboon niet betreden zonder toestemming van een hoofdanimator. Indien ze de toestemming hebben gekregen, dienen ze vooraf hun handen te wassen of desinfecteren.

 • Zoals elk jaar zal er gedurende de hele dag drinkwater voorzien worden. Alle kinderen dienen wel zelf een eigen, herkenbare (lege) drinkbus mét naam mee te nemen voor dit water.

Alle maatregelen kan je nog eens nalezen op onze website bij www.speelplaneet.net/corona!


Indien er wijzigingen worden aangebracht, zullen we dit tijdig via onze website en sociale media communiceren!

Zit u met vragen of zijn er zaken onduidelijk? Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaande gegevens:


Speelse groeten! De Speelplaneet vzw

Comments


Commenting has been turned off.